Ukrayna’da Şirket Kurulumu (Şahıs,Limited ve Temsilcilik)

Ukrayna’da yabancı ülke vatandaşı şirket kurulumu, devralma ve birleşme işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle vergi koduna sahip olmalıdır. Vergi dairesine başvuru dilekçesi, noter tasdikli pasaport tercümesi veya oturum izni belgesi ile şahsi başvuru yapılabileceği gibi Ukrayna veya Türkiye’ den düzenlenen vekaletname ile de vergi koduna başvurulabilir.

Yabancı ülke vatandaşlarının şirket kurulum işlemleri Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından 2018 yılında düzenlenen mevzuat gereği oturum izni olmadan da tescil edilebiliyor. Kayıt dairesine başvuru dilekçesi ile kira sözleşmesinin beyan edilmesi ile 1 iş günü içerisinde şirket tescil kaydı gerçekleşiyor.

Limited şirket kurulumu için Ukraynalı herhangi bir ortağa gerek olmadan tamamen yabancı ortaklı bir şirket kurmak mümkün, bir veya birden çok kişinin kurucu olarak yer alabileceği limited şirket türünde herhangi bir alt veya üst sermaye bedeli de yer almıyor, kuruluş aşamasında Ukrayna vatandaşı veya süresiz oturum izni olan yabancı ülke vatandaşını müdür olarak atamak gerekiyor, atanan müdür yerine ilerleyen süreçte kurucu üye veya yabancı personele çalışma izni alınması durumunda müdür olarakta atanabiliyor, müdürlerin ne kadar yetkileri şirket kararı ile kısıtlanabilse de Ukrayna kanunları gereği şirketin tüm imza ve banka yetkisi şirket müdüründe olacağı için kurucu üyelerin kendirilerine çalışma izni alıp şirkete müdür olarak atamalarını tavsiye ederim.

Tescil işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bilgi ve belgeler:

 1. Firmanın adı,
 2. Firmanın bulunduğu ülke,
 3. Firmanın adresi,
 4. Telefon ve faks numarası,
 5. Temsilciliğin açılacağı şehir/semt ve muhtemel adresi,
 6. Şubeler açılması halinde bulunacağı şehirler/semtler,
 7. Temsilcilikte çalıştırılacak yabancıların sayısı,
 8. Firmanın kuruluş tarihi,
 9. Firmanın hukuki durumu,
 10. Elemanların sayısı,
 11. Hesap numarası bildirmek şartıyla banka adı,
 12. Firmanın faaliyet alanı,
 13. Temsilciliğin açılış amacı ve faaliyet alanı ve Ukraynalı iş ortakları ile iş ilişkileri ve işbirliğinden beklentilerine ilişkin bilgileri içeren temsilcilik kayıt dilekçesi ile ekonomik faaliyeti gerçekleştirecek yabancı kişiliğin merkezi yönetim organının resmen kayıt edildiği ülkedeki ticaret (banka) siciline ait belge veya belgelerin örneğidir.

Söz konusu belgeler verildiği yerde noterce tasdik edilmeli, Ukrayna’yı temsil eden konsolosluklarda onaylanmalıdır. Yine bu belgelerin resmi tercüman mührüyle onaylanmış Ukraynaca çevirisi diğer belgelerle birlikte başvuru ekinde yer almalıdır. Belgelerin, firmanın bulunduğu ülkede hazırlanmasını müteakip en geç 6 ay içinde Ukrayna Ekonomi ve Avrupa İle Entegrasyon Bakanlığı’na verilmesi gerekmektedir.

şirket-kurulumu-01

CEVAP VER

Lütfen yorum yapın
Lütfen isminizi yazınız