Chernamorskogo Kazachestva 115 ofis 1009 Ukrayna/Odesa
+380 93 235 81 71
D&M Law’a Hoş Geldiniz
YILLIK

TECRÜBE

D&M Hukuk Bürosu danışmanlık hizmetlerini sunarken, Türkiye ve Ukrayna kökenli şirketlerin işbirliğini geliştirmeyi amaçlar. Alanında uzman profesyonellerimiz, hukuk geleneğine sadık bir şekilde müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir .

0
Nitelikli Avukatlar
0
Güvenilir Müşteriler
0
Başarılı Davalar
0
Onur ve Ödüller

Bizim Servislerimiz

D&M Hukuk Bürosu, & müvekkilerimize sunulan hukuki hizmetlerde ve tüm danışmanlık alanlarında yerel mevzuata hakim uzmanlar olarak müvekkillerimize destek veriyoruz.
ŞİRKETLER HUKUKU
"Gündelik hayatta "devralma" ve "şirket satın alma" olarak yerleşmiş olan kavramlarla, şirketlerin, pay alımı suretiyle kontrolünün ele geçirilmesi...
Fikri Mülkiyet
Hukukun metafizik alanı olarak da nitelendirilebilecek olan Fikri Haklar Hukuku alanında fikirler değil, bu fikirlerin fiziki ortama kaydedilmiş ve böylelikle ...
DAVA VE UYUŞMAZLIK
D&M Law, her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübe sahibidir...
Gayrimenkul ve İnşaat
D&M Law Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin gerek ticari gerek kişisel ihtiyaçları için taşınmaz malların alım satım ve kiralanması, sözleşmelerin hazırlanması ...
İCRA VE İFLAS
İcra iflâs hukukuna “cebri icra hukuku” veya “takip hukuku” da denilmektedir. Cebri icra, borçların devlet kuvveti ile (zorla) yerine ...
Yabancılar ve Vatandaşlık
Amacımız ve hukuki misyonumuz ışığında, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize sağladığımız hukuki danışmanlık hizmetlerini aşağıda bilginize ...

Ugulama Alanlarımız

D&M Hukuk Bürosu, & uluslararası ticari ilişkilerin geçmişe göre çok daha fazla önem arz ettiği günümüzde, Ukrayna’da bu konuda hizmet veren sayılı hukuk bürolarındandır.Paylı komandit şirket ve anonim şirketi en az 5 diğer şirketler en az 2 kişi ile kurulur. Limited şirkette en fazla 50 kişi ortak olabilir.

Devlet memurlarının komandit şirketlere komanditer ortak, anonim ve limited şirketlere yönetici sıfatı taşımaksızın ortak olmasında her hangi bir sakınca yoktur.

Şahıs şirketlerinde emek ve ticari itibar sermeye olarak şirkete konabilir. Ancak sermaye şirketlerinde bu mümkün değildir.  Yani AŞ Ltd ŞTİ ortakları ve Paylı komandit şirketin komandite ortakları şirkete emek, ticari itibar muhasebeleştirilmesi mümkün olmayan şeyleri sermaye olarak getiremezler.

Şahıs şirketlerinde kişi ön plandadır. Ortaklar anlaşamadıkça sözleşeme değiştirilemez ve ortaklar arasında değişiklik yapılmaz. Sermaye şirketlerinde ise durum farklıdır burada oy birliği değil sermaye ve pay çoğunluğu dikkate alınır.

Şahıs şirketlerinde ortaklardan birinin ölümü, fiil ehliyetini yitirmesi, iflası, ya da şirketten ayrılması şirketi sona erdirir. (sermaye şirketlerinde ise şirket sona ermez)

SORULARINIZI İLETİNİZ

Kişilerin fikir yaratımları üzerindeki hak sahipliğini fikri mülkiyet kavramıyla ifade ediyoruz. Buradaki fikir düşünceyi, kişilerin zihinsel faaliyetlerinin sonucu olan yaratımları ifade eder. O halde hangi ürün üzerindeki hak sahipliği? Fikri çaba sonucu yaratılan ürün üzerindeki hak sahipliği. O halde eşya sahipliği değil fikir ürünleri üzerindeki sahipliktir.

Bu bizi şuna götürür. Fikri mülkiyet, ancak ve ancak zihinsel çaba sonucu yaratılan ürünleri kapsar. O halde hak sahipliği, fikri çaba sonucu yaratılan ürünlere ilişkindir. Bu ürünler üzerindeki hak sahipliğini ifade eder.

Fikri bir çaba olmalıdır. Eğer eldeki ürün fikri bir çabanın sonucu değilse, bir yenilik yok ise hak sahipliğinden söz edilemez. O halde fikir sözcüğü bizi düşünmeye sevk etmelidir. Eşya mülkiyetinde kişi bir obje üzerinde hak sahibidir. Ama o objenin kendi çabası sonucu yaratılmasının gereği yoktur. Onda kişinin eşya üzerindeki hâkimiyeti, yasalar tarafından o hâkimiyet olanağının tanınmış olması gerekir. O obje bir başkasının fikri çabası sonucunda da yaratılmış olabilir. Bu durumda kişi eşya mülkiyeti sahibidir. 

SORULARINIZI İLETİNİZ

Yerli ve yabancı müvekkillerine gerek Ukrayna’da gerek Türkiye dışında oluşmuş ya da oluşması muhtemel konularda müvekkillerini hukuki ya da cezai, idari veya vergisel alanlarda her türlü sorunun çözümünde yargısal kurumların tamamında temsil ederek müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.

Hukuki ihtilaflar oluşmadan önce de gerekli tedbirleri almayı ihmal etmeyen  avukatlarımız bu tedbirleri zamanında ve sıfır hata ile almaya özen göstermektedirler. Ukrayna ve Türkiye’de şirketlere ve bireylere hukuk davaları ve ceza davaları ile ilgili konularda müvekkillere gerek davacı avukatı ve  vekili olarak gerekse davalı avukatı ve vekili olarak,  dava ve uyuşmazlık hukuku konularında, yabancı gerçek ve tüzel kişiler adına hukuk departmanı dava avukatları, ve ceza departmanı dava avukatları tarafından şirketlerin ve bireylerin talep ettiği her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır. 

Ukrayna’da hukuk davaları ve ceza davaları ile ilgili konularda dava ve uyuşmazlık departmanı Odesa’daki D&M Law Hukuk Bürosu avukatları hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Sorularınızı İLETİNİZ

İnşaat Hukuku konusundaki uzman avukatlarımızın bu alanda verdiği hizmetlerin bazıları; İnşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması ve bu izinlerin teminine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması; Kat Karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, 

İpotek Sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki danışmanlık hizmeti, Kat İrtifakı Sözleşmelerinin hazırlanması, Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, İnşaat Hukuku ile ilgili, alt yüklenicilik sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, sözleşme yönetimi, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, bina yönetimi sözleşmeleri, proje yönetimi sözleşmeleri, alışveriş merkezleri yönetim ve kira sözleşmeleri, aracılık sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi, Bina izinleri, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi, Ayni veya şahsi hak tesisleri konusunda danışmanlık hizmeti ve buna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, Tapu işlemlerinin takibi, 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin işlemler ve sözleşmelerin hazırlanması, Hakediş alacaklarından kaynaklanan dava, takip ve diğer işler konusunda hukuki hizmet verilmesi, Site ve apartman yönetimlerinin kurulması,Ve inşaat hukukundan kaynaklanan diğer her türlü hukuki danışmanlık ve vekillik hizmetinin verilmesi şeklinde tanımlanabilir.

SORULARINIZI İLETİNİZ

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında danışmanlık ve vekillik hizmetleri veren uzman avukatlarımız karşılaşılan tüm uyuşmazlıklarda hızlı ve çözüm odaklı hukuki hizmet sağlamaktadır. Yabancılar ve Vatandaşlık hukuku alanında özellikle; Ukrayna Odesa’ da Gayrimenkul satın almak veya gayrimenkul satmak isteyen yabancı sermayeli Türk şirketlerine ve yabancı ülke vatandaşı gerçek kişilere danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Ukrayna’da gayrimenkul alım – satım sözleşmelerin hazırlanması ve buna ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, 

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Ukrayna’da gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve sürecin takibi, Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerine ilişkin başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi, Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması, takibi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması, takibi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, Yabancı gerçek kişilere Ukrayna’daki evlilik, boşanma, velayet ve miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, Yabancıların Ukrayna’daki iş yeri ve şirket kuruluşunun yapılması, işlemlerinin takibi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

Yabancıların Ukrayna’da ihtiyaç duyacağı hukuk mahkemelerinde temsili, yabancıların ceza mahkemelerinde temsili, yabancıların ceza mahkemelerinde savunmalarının yapılması ve yabancıları için ceza mahkemelerinde müdafii olarak bulunulması, ve benzeri konularda her türlü hukuki danışmanlık ve yardım hizmeti vermektedir

Sorularınızı İLETİNİZ

D&M Law and Maritimi Company Hukuk Bürosu, yabancı şahıs yada yabancı şirketlerin, Ukraynalı şahıs veya şirketlerinden olan alacaklarının tahsili için İcra iflas konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla hızlı bir şekilde, sıfır hata ile Ukrayna’da alacakların tahsilini gerçekleştirmektedir.

Ukrayna’da alacak tahsili sadece bu işlemler için kurulmuş icra daireleri vasıtası ile gerçekleştirilebilmektedir. Kıta Avrupa’sından farklı olarak, Ukrana’da alacak tahsili ya alacaklı tarafın kendisi ya da avukatlar tarafından yapılabilmektedir. 

Kanunların izin verdiği her alacak için icra dairelerinde tahsil yoluna gidilebilmektedir.

SORULARINIZI İLETİNİZ
01

Avukat Bul

D&M Hukuk Bürosu, & Ukrayna mevzuatlarına hakim, yenilikçi bakış açısını benimseyen Türk Avukat kadrosu

02

Sertifikalarımız

Ukrayna’a mevzuatı ve Kanunları uyarınca gerekli Avukatlık belgeleri ve formları.

03

Sorularınız

Sizden gelen soruların bulunduğu Sıkça Sorulan Sorular platformumuz. Sorunlarınızı daha kolay ifade edebilmeniz için, düzenlenmiş sayfaya göz atın.

Tüm avantajlara sahip olun

Önce bize katılın

kaliteli sonuçlar

D&M Hukuk Bürosu, & Ukrayna mevzuatlarına hakim, müvekkillerimize sunulan hukuki hizmetlerde ve tüm danışmanlık alanlarında yerel mevzuata hakim uzmanlar olarak başarı alanlarımız

Şirketler Hukuku
0%
Fikri Mülkiyet Hukuku
0%
Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
0%
Gayri Menkul ve İnşaat Hukuku
0%
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku
0%
İcra ve İflas Hukuku
0%

BİZ DAVAYI KAZANMADAN ÖNCE ÖDEME YAPMAYIN

GENELLİKLE
SORULAN SORULAR

Hakkını aramak için hukuksal yollara başvurmak isteyen ancak maddi imkanları kısıtlı olan kişiler barodan nasıl ücretsiz avukat yardımı talep edebilir? “Adli yardım” olarak adlandırılan bu hizmetten hangi davalarda faydalanılabilir?

Hiç bir kimse suç mağduru olabileceği konusunda hazırlıklı değildir. Suç mağduriyeti ister çanta hırsızlığı, ister ağır yaralama veya daha başka suçlardan dolayı olsun,Suç mağdurları kendilerine işlenen suçtan dolayı fiziksel olarak yaralanmakta veya psikolojik sarsıntılara maruz kalmaktadırlar. Çoğu kez suç mağduru, maruz kalığı mağduriyetten dolayı ne yapacağını bilememektedir.

Yapılan şu oluyor bilgi veriliyor ama kesinlikle meseleyi çözecek kadar değil.Genel çerçeve çiziliyor.Tabi gelen kişi de referansla geldiği için sizin hakkınızda bilgi sahibi oluyor az da olsa.Evet bilgi veriliyor ama o davanın sürecine dair.Yoksa çözüme yönelik değil.Kısaca usul bilgisi veriliyor.Öteki türlü saatler bitmez.

Öncelikli olarak bu tarz süreçlerde referans kaynağı önemlidir. Sürecin en kısa sürede çözüme kavuşması ve sizin mağdur olmamanız için

  • İletişim kuruyoruz
  • Ultimatomlara son veriyoruz
  • Kendimizi sorguluyoruz
  • Münakaşanın büyümesine izin vermiyoruz
  • Özel alanına saygı gösteriyoruz
  • Özür dilemeyi öğreniyoruz

En İYİ Sonuçları Olan En Güçlü Savunma Avukatları

ÇEVRİMİÇİN ÖDEME SİSTEMİMİZ YAPIM AŞAMASINDADIR.
BELGE ÖNİZLEME
$9.95
Ceza savunması
Aile anlaşmazlıkları
Komisyon Dolandırıcılığı
Aile içi şiddet
Tıbbi uygulama hatası
Fikri mülkiyet
ONLINE DANIŞMANLIK
$29.95
Ceza savunması
Aile anlaşmazlıkları
Komisyon Dolandırıcılığı
Aile içi şiddet
Tıbbi uygulama hatası
Fikri mülkiyet
REFERANS HİZMETİ
$59.95
Ceza savunması
Aile anlaşmazlıkları
Komisyon Dolandırıcılığı
Aile içi şiddet
Tıbbi uygulama hatası
Fikri mülkiyet

BİZİM AVUKATLARIMIZ

D&M Hukuk Bürosu, & Ukrayna mevzuatlarına hakim, yenilikçi bakış açısını benimseyen Türk Avukat kadrosu
#
DOĞUŞ GÜLPINAR

AVUKAT

#
MUHAMMED SALİHOĞLU

YÖNETİCİ ORTAK

BURAK ÇAKIRCA
Web Designer

Ukrayna seyahatimizde yaşadığımız bir sorunla ilgili yardımından ve desteğinden ötürü D&M Law Hukuk Bürosuna çok teşekkür ederiz.

osman-kara
OSMAN KARA
Comodo
QA Trainee

Ukrayna’da açmayı düşündüğüm şirketimle ilgili son derece ilgili ve derin bilgisiyle desteğini tüm samimiyetiyle birlikte sunan Sn. Av. Doğuş Bey’e teşekkür ederim.

GÜNCEL HABERLER

Hayatınızda herhangi bir yasal sorununuz varsa …

BİZ BURADAYIZ

çalışma saatleri

Pazartesi– Cuma: 8:00 – 17:30 Arası(Telefon 16:30 ‘dan önce)
Cumartesi: 8:00 – 18:30 Arası
Pazar: 11:00 – 15:00 Arası(Telefon 16:30 ‘dan önce)

BİZ BURADAYIZ

Chernamorskogo Kazachestva 115 ofis 1009 Ukrayna/Odesa
Telefon:+380 93 235 81 71

Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen Abone Olunuz